חוק אוויר נקי

זיהום האוויר בישראל מהווה אחד הבעיות הקריטיות והעיקריות בתחום איכות הסביבה, רבות דובר על זיהום האוויר והצורך להפחית אותו. זיהום האוויר נוצר בעקבות מפעלים, בתי חרושת וכן פסולת רעילה שאין לה פתרון ממשי לסילוקה. אבל עם השנים מגמת זיהום האוויר הגיעה לדיון ציבורי ונעשים מאמצים רבים להפחתת זיהום האוויר בישראל.

בשנת 2011 הוקם חוק אוויר נקי – מה זה אומר? 

כמו מדינות אחרות כך גם ישראל הצטרפה להקמת חוק אוויר נקי פועלת במישורים רבים על מנת ליישם אותו. מה אומר החוק?

המשרד להגנת איכות הסביבה מרחיב את פעילותיו וכיום הוא בר סמכות גדולה יותר בתחום זיהום האוויר ושמירה על איכות הסביבה. ברשותו סמכויות רבות אשר מפקחות על התנהלות נכונה בתחום זה. קיימת תכנית לאומית להפחתת זיהום האוויר בישראל.

מפעלים או בתי עסק המזהמים את הסביבה לא יהיו רשאים לפעול והביקורת עליהם תהיה נוקשה יותר. מפעלים או גופים מסוימים שיעמדו בתקן זיהום האוויר ולא יעברו אותו יקבלו תמריצים ובכך רמת זיהום האוויר תפחת.

בזכות הטכנולוגיה המתקדמת של שנות האלפיים ניתן לראות מגמה הולכת וגוברת בניסיון להתקין מערכות טכנולוגיות הפליטות המזיקות לסביבה.

שקיפות מצד המפעלים – כל מפעל באשר הוא חייב לפרסם מידע על הפעולות הנעשות במפעל וכן גם על היתרי פליטה.

במידה וישנם מפעלים שמזהמים מעבר לתו התקן הם יקבלו קנס ובמידה וימשיכו בפעילות זיהום האוויר מפעלים אלו יקבלו תביעות כאלו ואחרות. ולכן חשוב מאד לשמור על חוק אוויר נקי בכדי למנוע זאת. ויתרה מכך שהחיים בישראל יהיו הרבה יותר נעימים ולא מזהמים.

בסיכומו של דבר

חוק אוויר נקי בא להגן על תושבי ישראל מבחינת זיהום האוויר. זיהום האוויר כיום מהווה בעיה מרכזית וכתוצאה מכך עולה התחלואה בישראל. לכן כדי שיוכלו אזרחי ותושבי מדינת ישראל לחיות ולנשום אוויר נקי הוקם החוק על מנת לאכוף ולהסדיר את העניין הזה. בזכות הסמכויות ושיטות הפעולה הנעשות במפעלים ובתי עסק שונים האכיפה מוגברת וכן גם המודעות לזיהום האוויר קיימת. ומשרד להגנת הסביבה פועל על מנת להתמודד עם תופעה זו.